چه مکانی برای اجرای دیوار سبز مناسب است

بهترین مکان برای اجرای دیوار سبز و ساخت دیوار سبز را چگونه انتخاب کنیم؟ دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. اجرای دیوار سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم چنین تکنیکها و روش-های…

جزئیات