ساخت آبنما سنگ ورقه ای برای ویلا به همراه عکس

 ساخت آبنما برای ویلا

آبنما ها معمولا دارای سیکل بسته آب هستند و مصرف آب آنها فقط در حد تبخیر است.آبنماها در دو نوع پیش ساخته (جهت داخل منازل) و غیر پیش ساخته (جهت فضای باز)عرضه می گردند.

آبنما برای ویلا پیش ساخته معمولا از جنس فایبر گلاس یا سنگ هستند میتوان بصورت آبنمای صخره ای و یا آبنما با سنگ ورقه ای ساخت. اما آنچه ما بیشتر نیاز داریم آبنما در فضای باز است. بهترین حالت برای گردش آب برای آبنما  استفاده ازنیروی پتانسیل شیب زمین است .

با بهره گیری از شیب می توانید مسیر حرکت آب رو مشخص کنید. سپس شما می توانید با کارگذاری لوله های مکش آب و ریزش آب در ارتفاع و محل قرار گیری پمپ در انتهای گردش آب خود را برای بستر سازی و عایق کاری آماده کنید.

انتخاب زیباترین سنگ برای ساخت آبنما

نکته بعدی ساخت آبنما برای ویلا آرماتور بندی کف آبنما است تا مانع نشست بشه و کار برای سالهای سال بدون تخریب به شما خدمات رسانی کنه اما مسئله بعدی ایجاد بستر مناسب است که با یک عایق کاری از چسب ها و یا حتی ایزوگام کاری در مقیاس کوچکتر ( در این مقیاس کمتر از دو متر حتی نیازی به آرماتور بندی نیست) و در مقیاس بزرگترلایه های پوششی مناسب مانند بتن  تامین می شود که با این پوشش سیمانی آرماتورها مخفی خواهد شد.

طراحی و اجرا آبنما در کردان کارفرما آقای منوچهرزاده(۱۳۹۴)

 

آبنما برای ویلا
آبنما برای ویلا

IMG_3383 (Copy)