ساخت مدرسه در ایران

طراحی مدرسه بتن اکسپوز

همانطور که اشاره شد، استفاده از بتن اکسپوز در طراحی مدرسه ممکن است مطابق سلیقه ی بسیاری از افراد نباشد. بنابراین طراح باید، هنگام استفاده از این متریال دقت لازم را به خرج دهد تا در درجه اول، این متریال را در جای درست مورد استفاده قرار دهد، چرا که استفاده ی نادرست از این متریال سبب ایجاد سطحی نامناسب و مانند سطوح پرداخت نشده خواهد شد و در مرحله ی دوم سردی برخواسته از بتن، فضا را خشن و سرد نکند. برای جلوگیری از این امر این متریال باید در ترکیب با سایر متریال های گرم به کار رود.

با طراحی جدید مدرسه

ضوابط طراحی مدرسه از نظر معماری

⎯ مکان یابی فضای احداث مدرسه با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی

⎯ مکانیابی فضاهای آموزشی با توجه به شعاع دسترسی :

دسترسی پیاده

دسترسی سواره ارتباط مکان آموزشی با شبکه ترافیکی شهر امکان دسترسی مناسب به مدرسه برای وسایل نقلیه مانند اورژانس ، آتشنشانی و …

عدم ارتباط با شبکه ترافیکی ایمنی و سلامت دانش آموزان در بعضی مقاطع ایجاب می نماید از شبکه دسترسی پرترافیک استفاده ننمایند.

⎯ مکان یابی فضای احداث مدرسه در ارتباط با عوارض و شکل زمین.

⎯ مکان یابی فضای احداث مدرسه در ارتباط با منظر شهری.


طراحی مدرسه
استانداردهای طراحی هنرستان
ساخت مدرسه در ایران
ضوابط و استانداردهای طراحی هنرستان معماری
ساخت مدرسه در ایران
شرایط و مکان یابی ساخت مدرسه


تصاویر کانسپت طراحی مدرسه