درب چوبی سنتی را از کجا پیدا کنیم

درب چوبی ارزان در تهران

درب چوبی سنتی ارزان با سبک روستیک در مراحل تلید هر عدد درب که تولید می کنیم از بالاترین کیفیت درختهای چوب طبیعی ، اجزا و تکنیک های ساخت درب ثابت شده در زمان استفاده می کند.

محصولات چوبی سنتی

در مراحل تولید از تولید درب های روستیک چوب طبیعی واقعی و تنه طبیعی استفاده میشود ، از رولپلاک یا پیچ و مهره به هیچ عنوان استفاده نمی گردد، در بیشتر درهای تولید شده استفاده می شود.

آموزش ساخت درب چوبی قدیمی
در سنتی چوبی

این تکنیک برتر و قدیمی ، به ندرت توسط سایر شرکت های درب استفاده می شود و به ما امکان می دهد قوی ترین و از نظر سازه ای درب های بازار را ارائه دهیم.

استفاده از جدیدترین تکنیک در ساخت درب چوبی سنتی

درب چوبی ارزان در تهران
درب چوبی سنتی
درب چوبی ارزان در تهران