۱۳کاربرد گابیون در محوطه سازی شما

استفاده و کاربرد گابیون به محوطه سازی شما گابیون ها در بسیاری از شرایط از جمله تثبیت حرکت زمین و فرسایش، کنترل رودخانه، مخازن، بازسازی کانال، محوطه سازی و دیوارهای نگهداری و همچنین در ساخت ویلا ، گلدان گابیون، نیمکت گابیون ، و سایر مصارف ویلایی و باغی استفاده می شود. آنها را می توان…

جزئیات
ایجاد سیل بند

خدمات اجرا گابیون حوزه آبخیز و خدمات مشاوره کنترل سیل

گابیون بندی چیست ؟ اولین کاربردهای اجرای گابیون در مصارف نظامی بوده است و قفسهای بزرگی ساخته و از سنگ و گل پر شده و جهت حفاظت از ابنیه ، تجهیزات و ابزارالات نظامی بکار گرفته می شده است . البته در مصر باستان و برای پیشگیری از خسارات رود نیل بهنگام طغیان نیز از…

جزئیات
باغچه گابیون

ساخت گلدان گابیون با سیم مفتول

در طراحی گابیون و ساخت گلدان گابیون باید از گوشه ها و لبه های تیز دوری کردگلدان با توری سنگ گابیون به نوع و رنگ سنگ که در توری پر می شوند میتوان انواع طراحی گابیون را مد نظر داشت. تمامی گلدان ها با نهایت دقت و ظرافت در طراحی ساخته شده و دارای قابلیت…

جزئیات
ساخت نیمکت گابیون

یک طرح گابیون گلدان در مبلمان شهری

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند. با  توجه به کاربرد توری های گابیون،…

جزئیات