طراحی پارک سوار و ایستگاه اتوبوس

طراحی و معماری یک ایستگاه اتوبوس طراحی و ساخت ایستگاه اتوبوس جزء فضاهای عمومی و شهری محسوب می شود، به همین دلیل طراحی و معماری آن دارای اهمیت بسیاری در جوامع امروزی و اردحام جمعیت است، امروزه ایستگاه های اتوبوس بصورت کاملا خلاقانه و توسط گروه معماری ما صورت می گیرد.