طراحی دکوراسیون داخلی بیمارستان

قصد ما به عنوان سا یت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایران ،ارائه مطالب تخصصی وتیمی از این منظر ،بوده وانشاءا… با پیشنهادات و انتقاد های سازنده تمامی اساتید و دست اندر کاران بیمارستانی خطا های احتمالی را کاهش ومطالب ارائه شده را استغناء دهیم . از آنجائیکه بحث « چگونگی احداث و ساخت »…

جزئیات

اصول طراحی مهد کودک

اصول طراحی مهد کودک :  کودک محور طراحی مهد کودک در طراحی ساختمان مهد کودک ،کودک محوری اولویت دارد. به این معنی که ساختمان باید برای نگهداری موقت کودکان طراحی شود.       یک مهد کودک استاندارد در آلمان     در طراحی ساختمان مهد کودک، کودک محوری اولویت دارد. به این معنی که ساختمان…

جزئیات

آموزش طراحی و اجرای فضای سبز

آموزش محوطه سازی و فضای سبز به علاقه مندان برای هر پارک، زمین بازی، محوطه دانشگاه، یا مرکز خریدی که بازدید میکنید، یک فکر، نقشه تخصصی در مشاهده و عملکرد فضای بیرون وجود داشته است. بنابراین برای طراحی هر منظری بیچارگی به طراح فضای سبز می باشد. حتی کسانی که برای خویش پیشه طراحی فضای…

جزئیات