آموزش طراحی و اجرای فضای سبز

آموزش محوطه سازی و فضای سبز به علاقه مندان برای هر پارک، زمین بازی، محوطه دانشگاه، یا مرکز خریدی که بازدید میکنید، یک فکر، نقشه تخصصی در مشاهده و عملکرد فضای بیرون وجود داشته است. بنابراین برای طراحی هر منظری بیچارگی به طراح فضای سبز می باشد. حتی کسانی که برای خویش پیشه طراحی فضای…

جزئیات