دکوراسیون دفتر کار مدیریت

طراحی دفتر شرکت با چوب وبتن اکسپوز

طراحی یک دفتر شرکتی می تواند بسیار مشکل باشد – معمولاً اهمیت زیادی روی کارایی ، مارک تجاری و خط پایین (کا-چینگ) گذاشته می شود که به راحتی می تواند فضای را احساس سرد و بی روح کند. این در مورد طراحی دفتر شرکت جدید بیمه اینگونه نیست. دکوراسیون فضای اداری سازمانی را بد دکور…

جزئیات