پروژه پل طبیعت

طراحی و اجرای سازه های چوبی پارک آب و آتش و پل طبیعت تیم طراحی کیمیا دیزاین نوع پروژه : اجرای سازه های چوبی مساحت: ۲۰۰۰ متر مربع موقعیت: تهران – خ مدرس کاربری: دولتی   اجرای پروژه های چوبی پل طبیعت      

جزئیات