نوع پروژه :

طراحی و ساخت آلاچیق فلزی – اجرای سقف لمبه چوبی – ساخت اتاقک چوبی – اجرای دیوار سنگ مالون دور ستون های آلاچیق

مساحت:

۳۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – پلور – گل زرد

کاربری:

شخصی – آپارتمان

کارفرما :

آقای اسلامی