نوع پروژه :

طراحی و ساخت آلاچیق بی نظیر محوطه بیرونی با چوب فرآوری شده و رنگ تکنوس

مساحت:

۱۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – پونک – ایران زمین شمالی

کاربری:

شخصی – آپارتمانی

کارفرما :

مهندس دری نیا