نوع پروژه :

اجرای و ساخت تیر چوبی سقف به طول ۷٫۳۰ متر – ولنجک

مساحت:

۸۵ متر مربع

موقعیت:

تهران – ولنجک

کاربری:

شخصی – آپارتمان

کارفرما : خانم دکتر رمزی

شخصی

سال اجرا:۱۳۹۷

تیر چوب سقف

 

 

 

 نوع پروژه :

اجرای و ساخت تیر چوبی سقف – ولنجک

مساحت:

۸۵ متر مربع

موقعیت:

تهران – ولنجک

کاربری:

شخصی – آپارتمان

کارفرما : خانم دکتر رمزی

شخصی

سال اجرا:۱۳۹۷