طراحی و اجرای سازه های چوبی پارک آب و آتش و پل طبیعت

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

اجرای سازه های چوبی

مساحت:

۲۰۰۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – خ مدرس

کاربری:

دولتی

 

index2020

اجرای پروژه های چوبی پل طبیعت