پرگولا سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود .معمولا از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولا مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند.

 

 نوع پروژه :

طراحی پرگولا چوب ترموود فنلاندی – خ اندرزگو

 

مساحت:

۴۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – اندرزگو

کارفرما : آقای مجیدی

شخصی

سال اجرا:۱۳۹۷