ساخت آلاچیق های پارک بهمن منطقه آزاد اروند

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی ساخت آلاچیق های چوب پلاست

مساحت:

۶۵۰۰ متر مربع

موقعیت:

خرمشهر – منطقه آزاد اروند

کاربری:

دولتی

کارفرما :

سازمان منطقه آزاد اروند

index2020