متد طراحی اختصاصی کف استخر کیمیا دیزاین: با اجرای کفسازی استخر با چوب فرآوری شده استفاده از رنگ های مخصوص فضای باز از برندهای اروپایی که موجب مقاومت در برابر رطوبت و اشعه آفتاب می شوند.

طراحی کف استخر با چوب