نوع پروژه :

اجرا و تامیین تجهیز مبلمان پارکی – ولنجک

موقعیت:

تهران

کاربری:

دولتی

کارفرما : شهرداری منطقه ۱۵

شخصی

سال اجرا:۱۳۹۸

با رشد شهرها گرایشی افراطی در یک شکل کردن چهره شهری به وجود آمده است، به گونه ای که اغلب تفاوت کمی در روحیه مبلمان و نیمکت بتنی نقاط مختلف شهر دیده می شود.

فیلم بارگیری و تخلیه نیمکت های بتنی

شهرداری منطقه ۱۵ تهران

 

حال آنکه هنوز هم جذاب ترین و به یاد ماندنی ترین محله ها آنهایی هستند که با شکل و شمایل وی‍‍‍ژه و مختص به خود در خاطره ها جای می گیرند. طراحی مبلمان شهری در شهر های تاریخی با لاخص در محوطه های تاریخی شهر ها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

لذا طراحی نیمکت پارکی به عنوان نوعی از مبلمان شهری برای پارک ها در همجواری با عناصر و ارگونومی منطقه و پارک قابل انتخاب و دقت قابل ملاحظه ای را می طلبد .

در این رساله ، طراحی نیمکت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی وتاریخی شهر اصفهان و الگو برداری از هنر معماری سنتی و تلفیق آن با علوم فنی طراحی از قبیل آنالیز های ارگونومی ، استیتیکی و سیستماتیک ضمن نیاز سنجی استفاده کنندگان ، صورت گرفته است.

فرم ظاهری نیمکت با الهام از فرم هندسی ستاره هشت پر (از عناصر هنر معماری سنتی ایران) می باشد ؛ که به عنوان یک الگوی اجرایی ارائه شده است.