طراحی و احداث پارک ها داخل محوطه شهرک مسکونی

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و احداث پارک ها و نورپردازی داخل محوطه فضای سبز شهرک مسکونی

مساحت:

۲۸۰۰ متر مربع

موقعیت:

استان مرکزی

کاربری:

شخصی / برج

کارفرما :

آقای مهندس مولایی

index2020