انواع طرح های تیر پرگولا چوبی را در زیر مشاهده کنید در ساخت این آلاچیق از سقف تمام چوب استفاده شده است.

الگوهای برش تیر پرگولا چوبی

چوب مورد استفاده در ساخت پرگولای چوبی چوب های کاج فرآوری شده است.
چوب های مورد استفاده در فضای باز بوسیله فراوری و رنگ مناسب ضد آب می شوند می باشد.