پروژه اجرا نما چوبی مجموعه ورزشی سوارکاری پویش

 

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

پروژه اجرا نما چوبی مجموعه ورزشی سوارکاری پویش

مساحت:

۲۲۰ متر مربع

موقعیت:

قم – مجموعه ورزشی سوارکاری پویش

کاربری:

شخصی

کارفرما :

مهندس حسین رادمهر

index2020