طراحی و اجرای پرگولا چوبی

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و طراحی و اجرای پرگولا چوبی توسط واحد فنی و نصب

مساحت:

۱۴ متر مربع

موقعیت:

تهران – ولنجک

کاربری:

شخصی / دانشگاه شهید بهشتی

index2020