طراحی و ساخت خانه چوبی

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و ساخت خانه چوبی توسط واحد فنی و نصب

مساحت:

۵۴ متر مربع

موقعیت:

شمال – استان گلستان – رامیان

کاربری:

شخصی / شرکت آران پلاست گلستان

کارفرما :

جناب آقای دکتر میرزایی

index2020