طراحی و ساخت پرگولا با چوب ترموود

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و ساخت پرگولا با چوب ترموود اجرا شده توسط واحد فنی و نصب

مساحت:

۷۵ متر مربع

موقعیت:

تهران – خ اشرفی اصفهانی

کاربری:

شخصی / آپارتمان

کارفرما :

مهندس مرسل محمد زاده

index2020