ساخت آلاچیق های پرتابل محوطه فضای سبز

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

ساخت آلاچیق و تجهیز مبلمان شهری محوطه بیمارستان تامیین اجتماعی خرم آباد به همره ساخت آبنما و گلخانه و سایر ملزومات توسط کیمیا دیزاین طراحی و ساخته شده است

مساحت:

۳۰۰۰ متر مربع

موقعیت:

خرم آباد – بیمارستان دولتی تامیین اجتماعی خرم آباد

کاربری:

دولتی / بیمارستان

کارفرما :

آقای دکتر جواهری

index2020