نوع پروژه :

طراحی و ساخت آلاچیق چوبی

مساحت:

۲۰۰ مترمربع

کارفرما :

سازمان توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش