طراحی و ساخت آلاچیق چوبی

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و طراحی و اجرای آلاچیق چوبی توسط واحد فنی و نصب

مساحت:

هر آلاچیق  ۱۰ متر مربع

موقعیت:

اهواز

کاربری:

دولتی

 

index2020