اجرای نما چوبی با چوب لمبه روسی

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و اجرای نمای چوبی روسی

مساحت:

۳۸۰۰ متر مربع

موقعیت:

چالوس – مجتمع تجاری مسکونی گلستان

کاربری:

شخصی – ویلایی

index2020