ساخت نیمکت استخر

ساخت سازه های چوبی ضد آب و نیمکت ورزشگاهی در استخر

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و اجرایی ساخت سازه های چوبی ضد آب و نیمکت ورزشگاهی در استخر

مساحت:

۱۲۰ متر مربع مساحت سازه  های چوبی اجرا شده

موقعیت:

تهران – شهرک غرب

کاربری:

شخصی / آپارتمان

کارفرما :

آقای میرزایی

index2020