نوع پروژه :

طراحی و ساخت آلاچی چوبی برای باغ آتلیه – تهران  – باقرشهر

مساحت:

۹ متر مربع

موقعیت:

تهران – باقرشهر

کاربری:

باغ شخصی و باغ آتلیه عروس و داماد

index2020