• تزیینات باغچه با سنگ رودخانه ای

    ۳۰۵۶۴۰

  • طراحی فضای سبز با سنگ

    ۳۰۵۶۴۵

  • ۳۰۵۶۳۳

  • ۸۱۲۶۹

متد طراحی اختصاصی اجرای فضای سبز با سنگ کیمیا دیزاین: شاید به عقیده شما سنگ فرش عنصری جذاب در محوطه‌سازی نباشد اما باید گفت اجرای فضای سبز با شن که می‌تواند نقش مهمی در فضای بیگانه رویایی شما ایفا کند. وقتی برای قدم زدن، بازی، ورزش و استراحت کردن در حیاط خانه خود هستید یا در حال گذر از شهر به درون منزل از حیاط عبور می‌کنید، دستور دهید این مکان با بهترین شکل کف اجرا شود. سنگفرش‌ها به‌طورکلی به دو نوع دسته می‌شوند؛ بافت نرم در آنها شامل چمن و گیاهان پوششی است و سطوح مشکل بتن، آجر، سنگ و سنگریزه هستند که در نما خشن‌ترند اما نگهداری ساده‌تری دارند. متریال چوب هم بین بافت نرم و دشوار است.

زمانی که سنگ رودخانه ای را به‌عنوان متریال کف حیاط خود برای اجرای فضای سبز با سنگ رودخانه ای گزینش می‌کنید، ببینید که توقع شما از رنگ و شادابی سنگ به ویژه در زمستان و حتی کارکرد آن به‌عنوان تزیین یا مسیر رفتن در حیاط چیست. برای انواع سنگ رودخانه ای تزیینی این را هم بدانید که حفاظت از سنگهاکمی هزینه‌بر و دشوار است. جاپای سنگی برای راه عبوری در عقیده بگیرید.