• قیمت سنگ فرش حیاط

  ۱۲۵۲۱

 • نحوه چینش سنگ کف ددر فضای سبز

  ۴۴۱۸۰

 • سنگ کف فضای سبز

  ۳۷۱۵۰۲

 • سنگ فرش حیاط ویلا ارزان

  ۲۶۷۴۶۸

 • اجرای سنگفرش فضای سبز

  ۳۰۵۶۵۱

 • ۳۰۷۴۷۵

متد طراحی اختصاصی اجرای چیدمان سنگ فرش کیمیا دیزاین: ایجاد راه سنگی با تایل های مربع شکل با چیدمان سنگ فرش با الگوهای مختلفی صورت می پذیرد.

الگو چندین تایل کوچک سنگی بصورت منظم در محوطه فضای سبز و سنگفرش ویلا و باغ احاطه شده است.

الگو یک تایل کوچک مربع شکل با چهار تایل بزرگ تر در سنگ فرش حیاط ویلا احاطه شده است

الگو تایل های متوسط بصورت نواری چیدمان سنگ فرش در امتداد هم کشیده شده اند.

باغ و یا حیاط پشتی یکی از بهترین محیط‌ ها در خانه تلقی می شود. اکثر کسان کوشش می کنند گل و یا بوته های قشنگ در منزل داشته باشند. اما کمتر کسی به زیبایی راه حیاط خانه و چیدمان سنگ فرش توجه می کند. تزئین مسیر و جاده در کنار کاشت گل های زیبا، حیاط منزل را زیباتر می کند. شما می توانید از سنگ ریزه های کنار دریا و رودخانه استفاده کنید و طرح های قشنگ و خلاق ایجاد نمایید. در سنگ فرش حیاط منزل تنوع در سنگ ریزه های ساحل دریا چه در رنگ آنها و چه در شکل آنها می تواند ایده های بسیار زیبایی به شما بدهد. بیایید در این سنگ فرش مربع شکل قدم بزنیم.!