نوع پروژه :

طراحی و اجرای روف گاردن بروش پرتابل

اجرای روف گاردن نیاز به آماده سازی سطح تمام شده بام وجود دارد.

مساحت:

۲۸۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – وانجک

کاربری:

شخصی – آپارتمان

کارفرما :

خانم معتضد