نوع پروژه :

طراحی و اجرای کف چوبی – پرگولای چوبی سایه بان های چوبی با شبکه ها و طراحی های چوبی

 

مساحت:

۲۵۰ متر مربع

موقعیت:

تهران – شهرک غرب

کاربری:

شخصی – آپارتمان

کارفرما :

آقای رضایی