نوع پروژه :

طراحی و اجرای پرگولای چوبی ۴ پایه چوبی و پرگولای چوب چوب ی با رنگ دیوترول سوییسی حیاط مجتمع آموزشی – تهران پرگولای چوبی بر روی چمن پرگولا

مساحت:

۱۸ متر مربع

موقعیت:

تهران – نیاوران – خ باهنر

کاربری:

شخصی – مهد کودک

کارفرما :

آقای مهندس رضایی