آلاچیق ترموود

تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و ساخت آلاچیق ترموود و استفاده از طراحی مدرن 

مساحت:

۱۰ متر مربع

موقعیت:

کرج – شهرک  افشاریه

کاربری:

شخصی / باغ

کارفرما :

آقای هودفر

index2020