نوع پروژه :

طراحی و اجرای نمای چوب ترموود  اجرای نمای چوب. به چوب هایی که در نمای خارجی کار می شوند چوب ترموود گفته می شند به عبارت دیگر به این نوع چوب چوب نما گفته می شود که حرارت دیده شده اند و مناسب فضای خارجی هستند.

مساحت:

۷۰ متر مربع

موقعیت:

چالوس

کاربری:

شخصی – ویلایی

کارفرما :

آقای رشیدپور