ساخت پرگولا کرج

خلاقانه ترین پرگولای چوبی با impregnated wood


تیم طراحی کیمیا دیزاین

نوع پروژه :

طراحی و ساخت پرگولای چوبی و استفاده از طراحی مدرن و استفاده از چوب های impregnated wood

مساحت:

۲۸ متر مربع

موقعیت:

کرج – شهرک  افشاریه

کاربری:

شخصی / باغ

کارفرما :

آقای عطایی

index2020