ساخت برکه در حیاط

ساخت برکه در حیاط

ساخت برکه های مصنوعی در ساخت برکه در حیاط باغ و ویلا گروه کیمیا دیزاین متخصص در امر ساخت انواع ساخت برکه های مصنوعی ، ادوات و لوازم مورد نیاز برای ساخت برکه در حیاط در ویلاها فضای خارجی ادارات و منازل ویلایی متناسب با پلان محوطه قابل اجرا  میباشد. ساخت برکه خانگی ها محل زیست…

جزئیات