اصول طراحی فضای سبز شهری و طراحی پارک

در تصاویر زیر طراحی فضای سبز شهری و اجرای اصولی و جدید پارک را توسط کیمیا دیزاین مشاهده میفرمایید. ما برای طراحی و احداث پارک ها داخل محوطه شهرک مسکونی پارک ها باید یکسری از اصول را رعایت کنیم یکی از اصول آن برای طراحی فضای سبز شهری و طراحی پارک و طراحی مبلمان شهری…

جزئیات