ایجاد فضای سبز دیواری

طراحی دیوار سبز و ساخت باغچه دیواری در حیاط

انجام کلیه امور مربوط به دیوار سبز و طراحی دیوار سبز  که به عنوان یک دیوار مستقل و یا بخشی از یک ساختمان است که قسمتی از آن و یا به طور کامل با گیاهان سبز پوشیده می شوند. امروزه مفهوم دیوار سبز و همچنین کاربرد آن با استفاده از تکنولوژی مدرن هیدروپونیک گسترش یافته…

جزئیات
دیوار سبز

دیوار سبز (green wall)

دیوار سبز هیدروپونیک را میتوان بر روی سطح هر دیواری چه داخلی و چه خارجی اجرا نمود. فقط باید ایمنی و برق کشی و زیرسازی آن را بهینه انجام دهید. باتوجه به هدف اصلی و سیاست شهرداری تهران و سایر استان ها در ارتباط با تشویق و ترویج فضای سبز و باغچه عمودی و دیوار سبز…

جزئیات