۱۳کاربرد گابیون در محوطه سازی شما

استفاده و کاربرد گابیون به محوطه سازی شما گابیون ها در بسیاری از شرایط از جمله تثبیت حرکت زمین و فرسایش، کنترل رودخانه، مخازن، بازسازی کانال، محوطه سازی و دیوارهای نگهداری و همچنین در ساخت ویلا ، گلدان گابیون، نیمکت گابیون ، و سایر مصارف ویلایی و باغی استفاده می شود. آنها را می توان…

جزئیات
ایجاد سیل بند

خدمات اجرا گابیون حوزه آبخیز و خدمات مشاوره کنترل سیل

گابیون بندی چیست ؟ اولین کاربردهای اجرای گابیون در مصارف نظامی بوده است و قفسهای بزرگی ساخته و از سنگ و گل پر شده و جهت حفاظت از ابنیه ، تجهیزات و ابزارالات نظامی بکار گرفته می شده است . البته در مصر باستان و برای پیشگیری از خسارات رود نیل بهنگام طغیان نیز از…

جزئیات