۱۳کاربرد گابیون در محوطه سازی شما

استفاده و کاربرد گابیون به محوطه سازی شما گابیون ها در بسیاری از شرایط از جمله تثبیت حرکت زمین و فرسایش، کنترل رودخانه، مخازن، بازسازی کانال، محوطه سازی و دیوارهای نگهداری و همچنین در ساخت ویلا ، گلدان گابیون، نیمکت گابیون ، و سایر مصارف ویلایی و باغی استفاده می شود. آنها را می توان…

جزئیات
ساخت نیمکت گابیون

یک طرح گابیون گلدان در مبلمان شهری

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می دهند. با  توجه به کاربرد توری های گابیون،…

جزئیات