سایبان خودرو

سایه بان پارکینگ اتومبیل در منازل مسکونی

سایه بان پارکینگ اتومبیل در منازل مسکونی یکی دیگر از خدمات گروه کیمیا دیزاین میباشد.سازه هایی با اشکال مختلف هندسی و متناسب با نوع محوطه که زیبایی و در عین حال استحکام را در بر دارد. با اجرای سایبان پارکینگ با پوشش upvcفلزی ومیتوان از خودرو و اتومبیل خود در مقابل عوامل طبیعی( برف . باران…

جزئیات